HomeINTRODUCTIONNewsLAYOUTOUR SERVICESPRICE LISTINQUIRE NOW
 
 
Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
  091.309.7188
Detail
Detail
Detail
Online 8
Visitors 92418
Bảng giá

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

          Ban Quản Lý Tòa Nhà Plaschem Tower

          Tầng 17 tòa nhà Plaschem Tower - 562 Nguyễn Văn Cừ

           Quận Long Biên - TP Hà Nội - Việt Nam.

           Điện Thoại: 04-6268-5555   Mobile: 091.309.7188

Fax: 043. 8723.569

Email: dinhductho_306@yahoo.com       

          

             Plaschem Tower Management Board

17th Floor Plaschem Tower - 562 Nguyen Van Cu Street

Long Bien District, Hanoi, Vietnam.

Hotline: 04-6268-5555   Mobile: 091.309.7188

Fax: 043. 8723.569

Email: dinhductho_306@yahoo.com 

Plaschem Tower Management Board
 
Thị trường nhà đất Hà Nội có dấu hiệu ấm lên
Introduction For Plaschem Tower
Mặt bằng tầng 16
Giới Thiệu Tòa nhà văn phòng Plaschem Tower
Văn phòng cho thuê rập rình tăng giá
PLASTIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY PLASCHEM TOWER
Add: 562 Nguyen Van Cu Street - Long Bien Dist - Ha Noi
Tel: (84.4) 6268 5555. Fax: (84.4) 3872 3569
Email : dinhductho_306@yahoo.com
Website : www.plaschemtower.com