HomeINTRODUCTIONNewsLAYOUTOUR SERVICESPRICE LISTINQUIRE NOW
 
 
Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
  091.309.7188
Detail
Detail
Detail
Online 13
Visitors 92418
Plaschem Tower

Giới thiệu một số hình ảnh về tòa nhà Plaschem Tower

 
Thị trường nhà đất Hà Nội có dấu hiệu ấm lên
Introduction For Plaschem Tower
Mặt bằng tầng 16
Giới Thiệu Tòa nhà văn phòng Plaschem Tower
Văn phòng cho thuê rập rình tăng giá
PLASTIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY PLASCHEM TOWER
Add: 562 Nguyen Van Cu Street - Long Bien Dist - Ha Noi
Tel: (84.4) 6268 5555. Fax: (84.4) 3872 3569
Email : dinhductho_306@yahoo.com
Website : www.plaschemtower.com