HomeINTRODUCTIONNewsLAYOUTOUR SERVICESPRICE LISTINQUIRE NOW
 
 
Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger
  091.309.7188
Detail
Detail
Detail
Online 6
Visitors 92418
Mặt bằng tầng 11-14
plaschemtower
 Mặt bằng tầng 16  [17/12/2009 14:34]
 Mặt bằng tầng 15  [25/11/2009 15:18]
 Mặt bằng tầng 7  [20/11/2009 16:10]
 Mặt bằng tầng 8  [17/11/2009 16:29]
 Sơ đồ mặt bằng tầng 1  [23/09/2009 11:52]
 
Thị trường nhà đất Hà Nội có dấu hiệu ấm lên
Introduction For Plaschem Tower
Mặt bằng tầng 16
Giới Thiệu Tòa nhà văn phòng Plaschem Tower
Văn phòng cho thuê rập rình tăng giá
PLASTIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY PLASCHEM TOWER
Add: 562 Nguyen Van Cu Street - Long Bien Dist - Ha Noi
Tel: (84.4) 6268 5555. Fax: (84.4) 3872 3569
Email : dinhductho_306@yahoo.com
Website : www.plaschemtower.com